13. februar

SVETOVNI DAN RADIA

Če imaš radio, nisi nikoli sam – v radiu imaš vedno prijatelja.

OZN

Tako pravijo pri Združenih narodih, kjer so leta 1946 današnji dan razglasili za svetovni dan radia. Na ta dan leta 1946 je bil namreč ustanovljen radio Združenih narodov. Radio se je ves čas razvijal in prilagajal in danes ponuja številne nove oblike vzajemnega sodelovanja s poslušalci: »Radio nas obvešča in oblikuje s pomočjo razvedrila, informacij in s soudeležbo poslušalcev.

Leta 1946 so bile v Sloveniji po podatkih SURS 3 radijske organizacije, in te so v tistem letu skupaj predvajale 8919 ur radijskega programa. Razvoj v nadaljnjih 45 letih ni bil povsem enakomeren: po zastoju v poznih šestdesetih do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja je število radijskih organizacij v Sloveniji do leta 1991 naraslo na 22, in te so tedaj pripravile skupaj desetkrat več programa kot prej omenjene v letu 1946: 88.304 ure. Leta 2015 je v Sloveniji delovalo 86 radijskih programov. Od zvrsti predvajanega radijskega programa (brez oglasnega in promocijskega programa) je daleč največji delež, več kot 68-odstotni zavzemal glasbeni program, od tega je bilo 89 odstotkov zabavne in popularne glasbe. Razvedrilnemu programu je bilo tedaj odmerjenega nekaj več kot 11 odstotkov,  govornemu programu blizu 18 (sem spadajo ves informativni program, kultura, znanost, izobraževalni in igrani program ter pogovorne oddaje) in športu nekaj več kot odstotek programskega časa. Radijske organizacije ponujajo še dodatne storitve, najpogosteje spletno stran in prometne informacije; prve je v 2015 ponujalo 52, druge 42 radijskih organizacij.

vir: 2015: blizu 70 odstotkov radijskega programskega časa namenjenega glasbi. Objavljeno na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6485, dne 12. 2. 2023 ob 20.32