8. februar

8. februar je slovenski kulturni praznik – v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ga imenujemo tudi Prešernov dan. Ta dan je za praznik leta 1945 razglasilo predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Tudi nova država ga je ohranila in ga leta 1991 razglasila za dela prost dan.

8. februarja vsako leto podelijo tudi Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z umetniškimi dosežki ali življenjskim delom obogatili slovensko kulturno zakladnico. 

France Prešeren je največji in slovenski pesnik in prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal s pisatelji in pesniki v Evropi v obdobju romantike. Je tudi prvi pesnik, ki je slovensko poezijo in tudi literaturo dvignil na raven evropske literature.

7. kitica njegove Zdravljice je naša državna himna, prav zaradi tega je to za Slovence najpomembnejša pesem Franceta Prešerna. Napisana je bila leta 1844, zaradi cenzure pa je bila objavljena šele dve leti kasneje.