Dnevni arhiv: 2. maja 2024

2. maj

Iz domoznanske Kamre na današnji dan …
2. maja 1721 se je v Ljubljani rodil  Peter Pavel Glavar, duhovnik, gospodarstvenik in mecen. Umrl je 24. januarja 1784 na gradu Lanšprež pri Mirni na Dolenjskem. 

… Leta 1751 je postal župnik v Komendi. Leta 1752 je dal sezidati beneficiatsko hišo in vanjo namestil svojo bogato knjižnico, v kateri je imel približno 2000 knjig z najrazličnejših področij znanosti in umetnosti. Tedaj je tudi zaprosil slikarja Franca Jelovška da za novo baročno cerkev, katero je dal zgraditi baron Peter Jakob Tastaferrata v letih 1726 do 1729, zasnuje in izdela glavni oltar in prižnico, kar je slikar tudi storil. Leta 1760 je v Komendi ustanovil zasebno šolo z internatom, da bi nadarjenim revnim učencem omogočil nadaljnje šolanje v mestnih šolah. Od leta 1752 je župljane poučeval tudi na domovih, najbolj krščanski nauk o napredku učencev pa je pisal zapiske, poleg je zapisoval razne zanimive podatke in pripombe o dogajanjih v tistem času v Komendi. Tako je nastal zelo dragocen Glavarjev Status animarum (družinska knjiga) za obdobje od 1754 do 1766.

vir: 2. maja 1721 se je rodil Peter Pavel Glavar, duhovnik, gospodarstvenik in mecen. Objavljeno na spletni strani https://www.kamra.si/novice/item/2-maja-1721-se-je-rodil-peter-pavel-glavar-duhovnik-gospodarstvenik-in-mecen.html, dne 1. 5. 2021, 19.20.